Home> Meetings

Notice about the 2nd clinical molecular diagnostics forum

Updated: 2019-05-29

The 2nd clinical molecular diagnostics forum is scheduled to open in Chengdu, Sichuan province on May 30.

I. Date

May 30 - June 1

II. Venue

Jinjiang Hotel (No 80 South Renmin Road, Chengdu, Sichuan province)

III. Organization Committee

Honorary presidents:

He Lin, Bian Xiuwu, and Bu Hong

President: Yang Zhenglin

Co-presidents:

Wang Chengbin, Xu Xiangmin, and Wang Chuanxin

Executive presidents:

Jiang Li, Ying Bingwu, Liu Qibo and Guo Xiaolan

Vice-presidents:

Guan Ming, Li Jinming, Chen Ming, Shao Jianyong, Zhen Lei, and Fu Qihua

Secretary:

Yang Jiyun

Directors of academic committee:

Lv Jianxin, Fu Weiling and Pan Shiyang

Members of academic committee:

Wang Peichang, Wang Qingtao, Wang Hui, Kong Xiangdong, Ye Feng, Dai Rongyang, Lv Jianxin, Zhu Baosheng, Liu Yueping, Liu Jinbo, Guan Xiuru, Ru Kun, Qi Ming, Sun Xiaofang, Li Yan, Li Min, Shen Lisong, Zhang Man, Zhang Yueping, Ou Qishui, Ming Liang, Zhou Xin, Zheng Lei, Zheng Fang, Shan Bao’en, Hao Xiaoke, Duan Yong, Hou Yingyong, Hou Tieying, Qin Xue, Yuan Hong, Xu Chenming, Guo Wei, Guo Xiaolan, Tao Zhihua, Cao Zheng, Cao Yongtong, Kang Hui, Peng Lin and Lai Rensheng

Directors of organization committee:

Ou Qishui, Cui Wei, Xie Xinyou

Members of organization committee:

Ding Haitao, Ma Xiaoling, Wang Xiaozhong, Wang Shukui, Wang Yuming, Wang Hualiang, Wang Lixin, Wang Changmin, Wang Qian, Wang Zhe, Wang Lin, You Chongge, Lv Kangmo, Wu Yong, Ren Jianping, Liu Zhijuan, Liu Weiwei, Liu Shanrong, Guan Xiuru, Xu Wenrong, Xu Bing, Sun Ziyong, Su Jianrong, Su Haixiang, Li Bo’an, Yang Li, Wu Huanwen, Ying Jianming, Song Xianrang, Zhang Yi, Zhang Jianxiang, Zhang Chunni, Zhang Bingchang, Zhang Zhan, Zhang Shufang, Zhang Xin, Zhang Yunli, A Xiangren, Chen Dapeng, Chen Wei, Chen Yu, Fan Lieying, Fan Xin, Zhou Yuqiu, Zheng Fang, Meng Hongxue, Zhao Mingcai, Zhao Xiaotao, Hu Min, Rao Qiu, Jia Mei, Xu Yuanhong, Xu Yingchun, Xu Guobin, Xu Gang, Gao Chunfang, Tao Zhihua, Huang Shan, Huang Xianzhang, Cao Ju, Cao Yingping, Fu Shengmiao, Xu Wei, Lu Xinxin, Xie Feng, Mu Hong and Dai Er'hei

Organization committee of Sichuan province

Ding Weijun, Ma Xiaohong, Ma Yongxin, Ma Yongneng, Ma Jian, Ma Tao, Wang Yulan, Wang Yanping, Wang Qian, Wang Rui, Fang Kun, Deng Jianjun, Deng Jian, Deng Meijun, Shi Yi, Lu Zongjie, Dai Yuncai, Dai Min, Feng Chunnian, Mu Faguang, Mu Bo, Xing Yan, Lv Luping, Zhu Wenlei, Zhu Xianjun, Ren Xingjun, Liu Yun, Liu Chenggui, Liu Huawei, Liu Qingsong, Liu Shanling, Liu Hongqian, Liu Wei, Yan Naihong, Jiang Yongmei, Jiang Zeyou, Jiang Hong, Xu Ying, Li Chuanda, Li Yunxing, Li Qingfeng, Li Ling, Li Haijun, Li Jirong, Li Yaqi, Li Jian, Li Jing, Li Dezhong, Li Yan, Yang Fan, Yang Yuan, Yang Junbao, Yang Hui, He Xuesu, He Xia, Yu Hong, Zhou Lixin, Wang Xueyan, Song Zilang, Song Xiaoyu, Zhang Li, Zhang Chunying, Zhang Liping, Zhang Lijun, Zhang Bing, Zhang Kun, Zhang Yongqi, Zhang Xuemei, Zhang Rui, Zhang Cuili, Chen Lixia, Chen Jie, Fan Bo, Luo Yulei, Luo Hongquan, Luo Haibo, Yue Jun, Zhou Jianming, Zhou Liuying, Zheng Hong, Zheng Bi, Hu Wenguang, Hu Zonghai, Hu Yu, Zhong Fangcai, Bao Yong, Qin Jin, Qin Shengfang, Yuan Chengliang, Yuan Hong, Feng Jiafu, Xu Qing, Xu Yuanjiu, Xu Feng, Yin Minggang, Guo Yuanbiao, Tao Hualin, Huang Wenfang, Huang Yuxia, Cao Zhilin, Cao Ye, Shang Huifang, Lu Xinmin, Peng Yusheng, Peng Ping, Yu Maowen, Zeng Yongqiu, Xie Qun, Pu Zeyan, Lai Yongcai, Lei Kejing, Xiong Daqian, Xiong Jie and Pan Tingrong

Secretariat of organization committee of Sichuan province

Tan Chang, Jiang Jiyang, Huang Yan, Zhang Jie, Liutang, Yuxiang, Song Jiajia, Li Baolin, Luo Qing, Fang Li and Ma Qiang

IV. Sub-forums

1. Forum on infectious diseases diagnosis

President

Ying Bingwu, Wang Hui, Li Min and Hou Tieying

2. Forum on clinical mass spectrometry

President

Jiang Li, Guo Wei, Chen Ming and Cao Zheng

3. Forum on prenatal diagnosis of genetic diseases

President

Fu Qihua, Xu Chenming, Liu Jinbo and Kong Xiangdong

4. Forum on tumor diagnosis

President

Guan Ming, Guo Xiaolan, Zhen Lei and Ru Kun

V. Contact us

Biophysical Society of China

Wang Yue, Tel: 010-64889894 E-mail: wangyue@ibp.ac.cn

Affair group

Wang Lingling, Tel: 15828388860 E-mail: wll@shine-young.com

Hou Liyuan, Tel: 18190912286 E-mail: hly@shine-young.com

Li Weixun, Tel: 13980728690 E-mail: lwx@shine-young.com

He Fen, Tel: 15882490991 E-mail: hf@shine-young.com

Technological support for registration and submission

Zhang Xingmu, Tel: 13568464558 E-mail: smallstay@163.com