Home> Plenary Speakers

Huaqiang Xu

Updated: 2021-09-06

9-xu.png

Ph.D,Director Center for Structure &Function of Drug Targets;Director Key Laboratory of Receptor Research, SIMM,CAS

Shanghai Institute of Materia Medica

Resume

Dr. XU obtained his bachelor and master degrees in 1985 and 1988, both from Tsinghua University in Beijing China. He then went to Duke University and the University of Texas Southwestern Medical Center, where he earned his Ph.D. in molecular biology and biochemistry in 1994. Following a postdoctoral fellowship with Carl Pabo at MIT, he moved to GlaxoWellcome in 1996 as Research Investigator I. He was promoted to Investigator II in 1999 and again to Senior Investigator in 2001. Dr. XU joined VARI as a Senior Scientific Investigator in July 2002 and became a Distinguished Investigator/Professor in March 2007. In July 2010, Dr. XU established and served as the distinguished Director of the VARI-SIMM Center for Drug Discovery at Shanghai Institute of Materia of Chinese Academy of Sciences. In 2013, he helped to establish and serve as the founding Director of the Key Laboratory of Receptor Research of Chinese Academy of Sciences. He returned to China full time in 2019.

Research Directions

Research in his group covers structures and drug discovery of nuclear hormone receptors, hepatocyte growth factor and its receptor Met tyrosine kinase, G-protein coupled receptors, and plant hormones.

Selected Publications

1.Yu-Qi Ping, Chunyou Mao, Peng Xiao, Ru-Jia Zhao, Yi Jiang, Zhao Yang,Wen-Tao An, Dan-Dan Shen, Fan Yang, Huibing Zhang, Changxiu Qu, Qingya Shen,Caiping Tian, Zi-jian Li, Shaolong Li, Guang-Yu Wang, Xiaona Tao, Xin Wen,Ya-Ni Zhong, Jing Yang, Fan Yi, Xiao Yu, H. Eric Xu, Yan Zhang & Jin-Peng Sun. Structures of the glucocorticoid-bound adhesion receptor GPR97–Go complex. Nature. Published: 06 January 2021,https://www.nature.com/articles/s41586-020-03083-w 

2.Ting-Hai Xu, Minmin Liu, X Edward Zhou, Gangning Liang, Gongpu Zhao, H Eric Xu, Karsten Melcher, Peter A Jones. Structure of nucleosome-bound DNA methyltransferases DNMT3A and DNMT3B. Nature 2020,586 (7827):151-155. 

3.Yin W, Mao C, Luan X, Shen DD, Shen Q, Su H, Wang X, Zhou F, Zhao W, Gao M, Chang S, Xie YC, Tian G, Jiang HW, Tao SC, Shen J, Jiang Y, Jiang H, Xu Y, Zhang S, Zhang Y, Xu HE. Structural basis for inhibition of the RNA-dependent RNA polymerase from SARS-CoV-2 by remdesivir. Science,26 Jun 2020:368(6498): 1499–1504.Xing C, Zhuang Y, Xu TH, Feng Z, Zhou XE, Chen M, Wang L, Meng X, Xue Y, Wang J, Liu H, McGuire TF, Zhao G, Melcher K, Zhang C, Xu HE, Xie XQ. Cryo-EM Structure of the Human Cannabinoid Receptor CB2-Gi Signaling Complex. Cell. 2020 Feb 20;180(4):645-654.e13. doi: 10.1016/j.cell.2020.01.007. Epub 2020 Jan 30. 

4.Zhao LH, Ma S, Sutkeviciute I, Shen DD, Zhou XE, de Waal PW, Li CY, Kang Y, Clark LJ, Jean-Alphonse FG, White AD, Yang D1, Dai A, Cai X, Chen J, Li C, Jiang Y, Watanabe T, Gardella TJ, Melcher K, Wang MW, Vilardaga JP, Xu HE, Zhang Y. Structure and dynamics of the active human parathyroid hormone receptor-1. Science. 2019 Apr 12;364(6436):148-153. doi: 10.1126/science.aav7942. 

5.Kang Y, Kuybeda O, de Waal PW, Mukherjee S, Van Eps N, Dutka P, Zhou XE, Bartesaghi A, Erramilli S, Morizumi T, Gu X, Yin Y, Liu P, Jiang Y, Meng X, Zhao G, Melcher K, Ernst OP, Kossiakoff AA, Subramaniam S, Xu HE. Cryo-EM structure of human rhodopsin bound to an inhibitory G protein. Nature. 2018 Jun;558(7711):553-558. 

6.Yang S, Wu Y, Xu TH, de Waal PW, He Y, Pu M, Chen Y, DeBruine ZJ, Zhang B, Zaidi SA, Popov P, Guo Y, Han GW, Lu Y, Suino-Powell K, Dong S, Harikumar KG, Miller LJ, Katritch V, Xu HE, Shui W, Stevens RC, Melcher K, Zhao S, Xu F. Crystal structure of Frizzled 4 receptor in ligand-free state. Nature. 2018 Aug;560(7720):666-670. doi: 10.1038/s41586-018-0447-x. Epub 2018 Aug 22. 

7.Zhou XE, He Y, de Waal PW, Gao X, Kang Y, Van Eps N, Yin Y, Pal K, Goswami D, White TA, Barty A, Latorraca NR, Chapman HN, Hubbell WL, Dror RO, Stevens RC, Cherezov V, Gurevich VV, Griffin PR, Ernst OP, Melcher K, Xu HE. Identification of Phosphorylation Codes for Arrestin Recruitment by G Protein-Coupled Receptors. Cell. 2017 Jul 27;170(3):457-469.e13. doi: 10.1016/j.cell.2017.07.002. 

8.Kang Y, Zhou XE, Gao X, He Y, Liu W, Ishchenko A, Barty A, White TA, Yefanov O, Han GW, Xu Q, de Waal PW, Ke J, Tan MHE, Zhang C, Moeller A, West GM, Eps NV, Caro LN, Vishnivetskiy SA, Lee RJ, Suino-Powell KM, Gu X, Pal K, Ma J, Zhi X, Boutet1 S, Williams GJ, Messerschmidt M, Gati C, Zatsepin NA, Wang D, James D, Basu S, Roy-Chowdhury S, Conrad C, Coe J, Liu H, Lisova S, Kupitz C, Grotjohann I , Fromme R, Yi Jiang Y, Tan M, Yang H, Li J, Wang M, Zheng Z, Li D, Zhao Y, Standfuss J, Diederichs K, Dong Y, Potter CS, Carragher B6, Caffrey M, Jiang H, Chapman HN, Spence JCH, Fromme P, Weierstall U, Ernst OP, Katritch V, Gurevich VV, Griffin PR, Hubbell WL, Stevens, RC, Cherezov V, Melcher K, and Xu HE. (2015) Crystal structure of rhodopsin bound to arrestin by femtosecond X-ray laser. Nature. 2015 Jul 30;523(7562):561-7. doi: 10.1038/nature14656. Epub 2015 Jul 22. PMID: 26200343 

9.Pal K, Melcher K*, and HE Xu* (2013) Structure Modelling Using Genetically-Engineered Crosslinking. Cell 2013 Dec 5;155(6):1207-8. doi: 10.1016/j.cell.2013.11.018. 

10.Jiang L, Liu X, Xiong GS, Liu HH, Chen F, Wang L, Meng XB, Liu GF, Yu Y, Yuan YD, Yi W, Zhao LH, Ma HL, He YZ, Wu ZS, Melcher K, Qian Q, Xu HE*, Wang YH* & Li JY*. (2013) DWARF 53 acts as a repressor of strigolactone signalling in rice. Nature. 2013 Dec 19;504(7480):401-5. doi: 10.1038/nature12870. Epub 2013 Dec 11.